activEK – Centrum Zdrowego Człowieka

Blog

Siedzący tryb życia zmniejsza koordynację ruchową u dzieci

Dzieciństwo to bardzo ważny okres dla rozwoju zdolności koordynacyjnych i motorycznych, niezbędnych dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Wiemy, że siedzący tryb życia ma negatywny wpływ na te umiejętności i wiąże się z obniżeniem sprawności fizycznej, a co za tym idzie niższą samooceną, słabszymi osiągnięciami w nauce i z otyłością.

Szybki rozwój motoryczny jest charakterystyczny dla okresu przedszkolnego. Typowe dla tego okresu jest formowanie się i różnicowanie zakończeń nerwowych, rozwój receptorów, różnicowanie tkanki mięśniowej. Na skutek tego ruchy stają się bardziej skoordynowane, swobodniejsze i bardziej precyzyjne.  Dziecko zaczyna konstruować „kompozycje” ruchów nie znane mu wcześniej, co daje początek tzw. kombinacjom ruchowym.  Okres ten charakteryzuje się ogromną spontaniczną aktywnością dziecka.  Rozwijające się narządy „domagają się” ruchu, ruch zaś doskonali je i rozwija. Jest to dodatnie sprzężenie zwrotne.Poszczególne czynności charakteryzuje właściwy rytm i harmonia, co spowodowało, iż okres ten nazywany jest w literaturze „złotym okresem motoryczności. Jest to skutkiem dynamicznego rozwoju zdolności koordynacyjnych. Trudności pojawiają się jedynie z wykonaniem czynności wymagających znaczniejszej precyzji ruchów rąk tj. zapinanie guzików, sznurowanie bucików, samodzielne jedzenie.

W mózgu  dzieci w wieku szkolnym  ciągle przeważają procesy pobudzania nad hamowaniem i konieczność przebywania w klasie pozostaje w sprzeczności z koniecznością ruchu. Pomimo tych ograniczeń, rozwój motoryczny dziecka w omawianym wieku trwa nadal i jest intensywny. Następuje doskonalenie precyzyjnych ruchów rąk. Około 9-10 roku życia rośnie zdolność koncentracji, ruchy stają się oszczędne, dokładne, bez przyruchów.  U dziewcząt 10-11 letnich i chłopców 12-13 letnich następuje okres zwany etapem dziecka doskonałego. Charakteryzuje go niezwykła łatwość uczenia się ruchów, nawet o skomplikowanej strukturze.

Informacje przytoczone powyżej wynikają z normalnego rozwoju motorycznego w ontogenezie. Przerażające są zatem informacje, które docierają do nas z badań opublikowanych w American Journal of Human Biology. Dzieci, które więcej niż 3/4 swojego czasu spędzają w „trybie siedzącym”, np. przed komputerem lub oglądając telewizję, mają do 9 razy słabszą kondycję i koordynację ruchową niż ich aktywniejsi rówieśnicy.

Przedstawione wyniki pokazują jak ważne jest określenie ile maksymalnie czasu w pozycji siedzącej mogą spędzać dzieci oraz jak ważna jest dla nich aktywność fizyczna. Mądrzy rodzice wypędźcie dzieciaki sprzed komputera czy telewizora na rower, rolki, basen. Na pewno wyjdzie im to na zdrowie.

 

Źródło

Osiński W. (2003),  Antropomotoryka, AWF Poznań, 59-65

ScienceNews.pl

logosactivek.png

Oferta

opinie-trojmiasto-png.png

Kontakt

activEK – Centrum Zdrowego Człowieka
ul. Szyprów 4 (obok osiedla Nowe Orłowo)
81-561 Gdynia Orłowo

tel. kom. +48 501 546 150
e-mail: ek@acivek.pl

Fizjoterapia uroginekologiczna
tel. +48 506 134 266