activEK – Centrum Zdrowego Człowieka

Neuroterapia

Terapia Integracji Sensorycznej

Nordic walking

Nasze zmysły dostarczają nam informacji o fizycznej kondycji naszego ciała i otoczenia wokół nas. Mózg nieustannie organizuje otrzymane informacje, niezależnie od tego, czy osoba jest w ruchu, bawi się, uczy, odpoczywa. Mózg lokalizuje, segreguje i zarządza tymi informacjami.

Terapia NeuroTaktylna

Nordic walking

Terapia ta proponuje techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

Neurosensomotoryczna integracja odruchów

Nordic walking

Neurosensomotoryczna integracja odruchów skierowana jest do osób z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym w celu pomocy w usprawnieniu ich fizycznego funkcjonowania oraz rozwoju poznawczego. Terapia wspiera proces integracji odruchów w ramach funkcjonowania układu neurosensomotorycznego.

activEK - Centrum Zdrowego Człowieka

Oferta

Kontakt

activEK – Centrum Zdrowego Człowieka
81-584 Gdynia - Mały Kack
ul. Olgierda 125a/2 (I  piętro)

tel. kom. +48 501 546 150
e-mail: ek@acivek.pl

Fizjoterapia uroginekologiczna
tel. +48 506 134 266

opinie-trojmiasto-png.png
Copyright © 2024 ACTIVEK – CENTRUM ZDROWEGO CZŁOWIEKA.