NEUROTERAPIA

NEUROSENSOMOTORYCZNA INTEGRACJA ODRUCHÓW - METODA MNRI®

Neurosensomotoryczna integracja odruchów - Metoda MNRI®

Neurosensomotoryczna integracja odruchów skierowana jest do osób z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym w celu pomocy w usprawnieniu ich fizycznego funkcjonowania oraz rozwoju poznawczego. Terapia wspiera proces integracji odruchów w ramach funkcjonowania układu neurosensomotorycznego.

Odruchy pierwotne pojawiają się w okresie życia prenatalnego i rozwijają u dziecka, które jest gotowe do porodu. Odruchy te wspierają dziecko w procesie narodzin oraz w pierwszych miesiącach życia. Stanowią pewnego rodzaju trening wspierający rozwój ruchów dowolnych i bardziej złożonych umiejętności. Odruchy pierwotne to odpowiedź na różne bodźce sensoryczne i integrują się przez wyższe ośrodki rozwijającego się mózgu w pierwszych sześciu miesiącach życia. Rozwijający się mózg dziecka pozwala na prawidłowy przebieg reakcji posturalnych, motorycznych, sensorycznych oraz percepcyjno - poznawczych.

Może zaistnieć jednak sytuacja, która spowoduje brak doświadczeń sensorycznych, przedwczesnego porodu, uszkodzeń układu nerwowego, zaburzeń integracji sensorycznej i odruchy mogą nie zostać w pełni zintegrowane co w konsekwencji wpłynie na zaburzenia rozwojowe.

Program MNRI® skierowany jest do dzieci, ale również do dorosłych z takimi wyzwaniami jak:

 • Uszkodzenie układu nerwowego (w wyniku wypadku komunikacyjnego, udaru)

 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD)

 • Opóźniony rozwój psychomotoryczny i umysłowy

 • Autyzm, spektrum autyzmu lub zespół Aspergera

 • Trudności w nauce, głęboka dysleksja i dysgrafia

 • Przejawy zachowania agresywnego

 • Emocjonalna niestabilność

 • Problemy z koncentracją

 • Dokuczające lęki i fobie

 • Porażenie Mózgowe

 • Zaburzenia mowy

 • Zespół Downa

 • Epilepsja

 • FAS

activEK - Centrum Zdrowego Człowieka

Oferta

Kontakt

activEK – Centrum Zdrowego Człowieka
81-584 Gdynia - Mały Kack
ul. Olgierda 125a/2 (I  piętro)

tel. kom. +48 501 546 150
e-mail: ek@acivek.pl

Fizjoterapia uroginekologiczna
tel. +48 506 134 266

opinie-trojmiasto-png.png
Copyright © 2024 ACTIVEK – CENTRUM ZDROWEGO CZŁOWIEKA.