activEK – Centrum Zdrowego Człowieka

Terapia integracji sensorycznej

TERAPIA RUCHOWA

Terapia integracji sensorycznej

Twórcą teorii Integracji Sensorycznej jest A. Jean Ayers, psycholog i terapeuta zajęciowy, pracownik naukowy na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Ayers definiuje integrację sensoryczną jako proces, dzięki któremu mózg otrzymuje informacje ze wszystkich zmysłów, segreguje je, rozpoznaje, interpretuje i integruje ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami oraz odpowiada adekwatną reakcją.

Bodźce sensoryczne płynące do mózgu pochodzą z wielu zmysłów:

 • dotykowego
 • przedsionkowego, odpowiedzialnego za równowagę
 • proprioceptywnego, informującego o położeniu ciała w przestrzeni
 • wzrokowego
 • słuchowego
 • węchowego.
Nasze zmysły dostarczają nam informacji o fizycznej kondycji naszego ciała i otoczenia wokół nas. Mózg nieustannie organizuje otrzymane informacje, niezależnie od tego, czy osoba jest w ruchu, bawi się, uczy, odpoczywa. Mózg lokalizuje, segreguje i zarządza tymi informacjami.
Prawidłowo zintegrowane pozwalają nam podejmować prawidłowe reakcje, dostosowane do otoczenia. Zdarza się jednak, że strumień płynących informacji jest zaburzony różnymi czynnikami. Wówczas życie – funkcjonowanie systemu nerwowego również jest nieprawidłowe i konieczna jest terapia integracji sensorycznej.
 

Terapia integracji sensorycznej została nazwana przez autorkę metody „naukową zabawą”.

Podczas zajęć terapeutycznych dziecko m.in. huśta się na huśtawkach, hamakach, platformach, turla się, czołga, wykonuje zadania na deskorolce. Dzięki takiej formie terapii u dziecka, jak gdyby przy okazji zabawy, ośrodkowy układ nerwowy dokonuje integracji bodźców sensorycznych, zbiera doświadczania płynące do mózgu z receptorów i uczy się jak lepiej organizować i wykonywać codzienne działania.

Kiedy należy zapisać dziecko na terapię SI? Kiedy zauważycie np:

 • nadmierną lub osłabioną wrażliwość na bodźce sensoryczne np. słuchowe, wzrokowe, dotykowe,
 • trudności z koncentracją uwagi
 • niechęć do czesania włosów, mycia zębów, twarzy, smarowania kremem i wielu innych czynności higienicznych
 • słabą koordynację ruchową np. trudności z opanowaniem jazdy na rowerze,
 • słabą równowagę ciała, potykanie się, upadanie
 • opóźniony rozwój mowy, słabą artykulację, wady wymowy,
 • nieadekwatne do wieku problemy z czynnościami samoobsługowymi np. ubieranie się, zapinanie guzików czy zamków, posługiwanie się sztućcami, wiązanie butów
 • trudnościami z emocjami, np. z wyciszeniem przed snem, impulsywność, niepokój
 • nieprawidłową pozycję podczas wykonywania zadań stolikowych np. rysowania, wycinania
 • małą ruchliwość dziecka, które nie lubi aktywności ruchowych, wybiera zabawy statyczne np. klocki, puzzle, nienawidzi placów zabaw
 • nadruchliwość dziecka, ciągłe poszukiwanie nowych doznań, bodźców, nieadekwatne do wieku dziecka

Kiedy wszystkie procesy integracyjne przebiegają bez zakłóceń, to rozwój  emocjonalny i poznawczy dziecka również odbywa się bez zakłóceń. Jeśli z jakiś przyczyn tak nie jest skontaktuj się z nami.

Przeprowadzamy również diagnozy integracji sensorycznej.

Jak wygląda diagnoza integracji sensorycznej

 1. Pierwsze spotkanie ok. godzinne, to szczegółowy wywiad z rodzicami dziecka. W tym spotkaniu dziecko nie uczestniczy. Na spotkanie prosimy przygotować informacje o przebiegu ciąży, wczesnym okresie rozwoju dziecka i wszystkie informacje, które chcielibyście Państwo przekazać nt. swojego dziecka.
 2. Drugie spotkanie trwające ok 2 godzin odbywa się z diagnozowanym dzieckiem. W czasie diagnozy dziecko pozostaje samo z diagnostą, chyba że sytuacja wymaga obecności rodzica. Dziecko powinno mieć luźny strój sportowy, być zdrowe i w dobrej kondycji psychofizycznej. Przed diagnozą prosimy nie dawać dziecku dużych posiłków, na dwie godziny przed spotkaniem ograniczyć słodycze i urządzenia emitujące niebieskie światło tj. telefony komórkowe, tablety, komputery itd. Diagnozujemy dzieci tylko w godzinach porannych bądź wczesnopopołudniowych.
 3. Po przeprowadzeniu wywiadu z rodzicami i całej baterii testów i prób klinicznych z dzieckiem sporządzona zostanie pisemna diagnoza – ocena przebiegu procesów sensorycznych dziecka.
  Diagnoza zostanie wysyłana na podany przez Państwa adres e-mail.

activEK - Centrum Zdrowego Człowieka

Oferta

Kontakt

activEK – Centrum Zdrowego Człowieka
81-584 Gdynia - Mały Kack
ul. Olgierda 125a/2 (I  piętro)

tel. kom. +48 501 546 150
e-mail: ek@acivek.pl

Fizjoterapia uroginekologiczna
tel. +48 506 134 266

opinie-trojmiasto-png.png
Copyright © 2024 ACTIVEK – CENTRUM ZDROWEGO CZŁOWIEKA.