activEK – Centrum Zdrowego Człowieka

Terapia pedagogiczna

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE, TERAPIA PEDAGOGICZNA, WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Jednym z ważniejszych problemów edukacyjnych na jakie napotykają dzieci są niepowodzenia, które niestety zaczynają się pojawiać już w przedszkolu. Mogą one wynikać m.in. z zaburzeń rozwoju ruchowego u dzieci (mała sprawność manualna, niezręczność ruchowa całego ciała), zaburzeń rozwoju funkcji poznawczych (odchyleń w rozwoju percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej), zaburzeń rozwoju emocjonalno–społecznego (nadpobudliwość lub zahamowanie psychoruchowe), zaburzeń mowy.
Sprawność wymienionych powyżej funkcji niezbędna jest do prawidłowego opanowania
w przyszłości techniki czytania, pisania i liczenia. Odpowiedzią na tego typu problemy
są właśnie zajęcia korekcyjno–kompensacyjne. Odpowiednia organizacja zajęć oraz
dobór właściwych metod i ćwiczeń daje dziecku szansę nie tylko na osiągnięcie
sukcesów dydaktycznych, ale również poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i
społecznej. W czasie zajęć korekcyjno–kompensacyjnych uwzględnia się indywidualne
potrzeby i możliwości dziecka, usprawnia się przede wszystkim funkcje najbardziej
zaburzone.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:
· usprawniają przede wszystkim funkcje najbardziej zaburzone,
· utrwalanie zdobytych umiejętności,
· uwzględnianie indywidualnych potrzeby dziecka,
· zadbanie o przyjaznej i miłej atmosfery w trakcie zajęć: "mów dziecku, że jest dobre,
że potrafi" J. Korczak

Celem nadrzędnym zajęć korekcyjno - kompensacyjnych jest:

- stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i
społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości

- wspomaganie efektywności uczenia się poprzez korygowanie odchyleń od normy,
wyrównanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowania przyczyn i
przejawów zaburzeń, w tym, również zaburzeń zachowania
- rozwijanie funkcji językowych i spostrzeżeniowych i wzrokowych, słuchowych,
dotykowych, kinestetycznych, motorycznych oraz współdziałania między tymi
funkcjami, czyli integracji percepcyjno - motorycznej
- stymulacja rozwoju i korekta zaburzonych procesów poznawczych warunkujących
uczenie się
- ćwiczenia orientacji przestrzennej
- ćwiczenia orientacji położenia własnego ciała
- ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej
- ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej
- ćwiczenia sprawności manualnej
- ćwiczenia kształtujące umiejętność porównywania, segregowania i samokontroli
- ćwiczenia rozwijania odporności emocjonalnej, motywacji do pracy, koncentracji
uwagi i pamięci
- ćwiczenia usprawniające proces czytania i pisania z uwzględnieniem ćwiczeń na
koncentrację uwagi, spostrzegawczość
Aqua aerobic to aktywność fizyczna stanowiąca formę czynnego wypoczynku. Znakomicie wpływa na poprawę kondycji i modelowanie sylwetki, a przy tym, jest bardzo przyjemny!

Alicja Kuchnowska

Alicja Kuchnowska
pedagog, pedagog specjalny, trener

Licencjonowany Pedagog z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej które ukończyła w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Ponadto ukonczyla studia magisterskie o kierunku Pedagogika Specjalna Wczesne wspomaganie dziecka z niepełnosprawnością na Uniwersytecie Gdańskim oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, a także Olgofrenopedagogike.
Ukończyła kursy pedagogiczne takie jak Trening Umiejętności Społecznych, Terapie ręki, Trening Umiejętności Grafomotorycznych , Trener zajęć Sensoplastyka® , szkolenie z Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Prywatnie otwarta, wesoła, łatwo nawiązująca kontakty.
logosactivek.png

Oferta

opinie-trojmiasto-png.png

Kontakt

activEK – Centrum Zdrowego Człowieka
ul. Szyprów 4 (obok osiedla Nowe Orłowo)
81-561 Gdynia Orłowo

tel. kom. +48 501 546 150
e-mail: ek@acivek.pl

Fizjoterapia uroginekologiczna
tel. +48 506 134 266

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Copyright © 2023 ACTIVEK – CENTRUM ZDROWEGO CZŁOWIEKA.