TERAPIA PEDAGOGICZNA

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE - ZAJĘCIA GRUPOWE

TERAPIA PEDAGOGICZNA, WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Trening umiejętności społecznych

Metoda Ruchu Rozwijającego to system ćwiczeń ruchowych prowadzący do poznania własnego ciała, kształtujący związek jednostki ćwiczącej z otoczeniem fizycznym,
prowadzący do wytworzenia się związku z drugim człowiekiem i do współdziałania w grupie oraz dzięki spontanicznemu kreatywnemu ruchowi dający możliwość swobodnej ekspresji osobowości.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jest wszechstronna w swoim
oddziaływaniu. Za pomocą ruchu oddziałuje na sferę motoryczną, poznawczą, emocjonalną i społeczną, przez co harmonizuje rozwój psychoruchowy i niweluje istniejące deficyty rozwojowe. Metoda Sherborne może być dowolnie modyfikowana w zależności od występujących deficytów rozwojowych i wieku pacjentów.

Główne cele metody Sherborne to:

  • realizacja potrzeby ruchu i zabawy,

  • uzyskanie rozluźnienia, relaksu, rozładowania napięcia,

  • poznanie własnego ciała i jego możliwości,

  • zwiększenie poczucia siły i własnej wartości, zaufania do siebie, pewności siebie,

  • uzyskanie akceptacji samego siebie,

  • nawiązywanie bliskiego kontaktu z innymi ludźmi,

  • wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa,

  • doznawanie przyjemności, radości, zabawy, więzi z grupą.

Zajęcia według metody Weroniki Sherborne prowadzone są w grupach, w którychuczestniczy dzieci oraz ich rodzice.

activEK - Centrum Zdrowego Człowieka

Oferta

Kontakt

activEK – Centrum Zdrowego Człowieka
81-584 Gdynia - Mały Kack
ul. Olgierda 125a/2 (I  piętro)

tel. kom. +48 501 546 150
e-mail: ek@acivek.pl

Fizjoterapia uroginekologiczna
tel. +48 506 134 266

opinie-trojmiasto-png.png
Copyright © 2024 ACTIVEK – CENTRUM ZDROWEGO CZŁOWIEKA.