TERAPIA PEDAGOGICZNA

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

TERAPIA PEDAGOGICZNA, WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych to trening grupowy, podczas którego trener modeluje zachowania dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach społecznych. Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane. Dodatkowo zostaną wplecione ćwiczenia w celu zwiększenia poczucia własnej wartości.

Zajęcia TUS skierowane są dla dzieci i młodzieży: 

  • nieśmiałych, nie wierzących w swoje możliwości, wycofanych społecznie

  • mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych

  • z trudnościami z adaptacją do nowych sytuacji

  • mających trudności z przestrzeganiem norm społecznych

  • przejawiających agresję

  • z diagnozą ADHD

  • z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju (Zespół Aspergera, Autyzm) lub z podejrzeniem występowania zaburzeń rozwojowych

activEK - Centrum Zdrowego Człowieka

Oferta

Kontakt

activEK – Centrum Zdrowego Człowieka
81-584 Gdynia - Mały Kack
ul. Olgierda 125a/2 (I  piętro)

tel. kom. +48 501 546 150
e-mail: ek@acivek.pl

Fizjoterapia uroginekologiczna
tel. +48 506 134 266

opinie-trojmiasto-png.png
Copyright © 2024 ACTIVEK – CENTRUM ZDROWEGO CZŁOWIEKA.