ACTIVEK – CENTRUM ZDROWEGO CZŁOWIEKA

Regulamin

ACTIVEK – CENTRUM ZDROWEGO CZŁOWIEKA

Regulamin

 1. Prosimy o przybycie 10 minut przed rozpoczęciem zabiegu – jest to czas na wypełnienie karty klienta/pacjenta przy pierwszej wizycie.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do skrócenia zabiegu/treningu/wizyty o czas spóźnienia
 3. W przypadku rezygnacji z zabiegu/treningu/wizyty prosimy o jego/jej anulowanie z minimum jednodniowym wyprzedzeniem
 4. Zaproszenie upominkowe lub voucher z pakietem usług zostają uznane jako zrealizowane w razie braku anulowania rezerwacji na minimum jeden dzień przed umówioną wizytą.
 5. Prosimy o wyciszenie telefonów komórkowych.
 6. W zajęciach ruchowych i masażu mogą wziąć udział osoby, niemające przeciwwskazań do uprawiania dyscyplin sportowych o charakterze wytrzymałościowym lub siłowym.
 7. Osoby, które mają wątpliwość, co do tego czy ich stan zdrowia pozwala na udział w zajęciach/masażu winny to skonsultować we własnym zakresie z lekarzem.
 8. Wszelkie dolegliwości zdrowotne lub objawy złego samopoczucia należy zgłosić instruktorowi grupy/fizjoterapeucie na początku zajęć, należy wówczas zastosować się do poleceń prowadzącego, włącznie z zaprzestaniem udziału w zajęciach czy masażu
 9. Uczestników zajęć ruchowych obowiązuje strój sportowy, dostosowany do charakteru zajęć.
 10. Na zajęciach prowadzonych na sali obowiązuje zmiana obuwia.
 11. Uczestnicy biorą udział w zajęciach ruchowych/masażu/fizykoterapii na własną odpowiedzialność.
 12. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez activEK zdjęć i materiałów wideo z wizerunkiem uczestników zajęć, wykonanych podczas zajęć z udziałem uczestników, do własnych działań marketingowych i promocyjnych.
 13. ActivEK ma prawo odmówić udziału w zajęciach osobom niestosującym się do poleceń instruktora/fizjoterapeuty, których zachowanie zagraża życiu lub zdrowiu innych uczestników zajęć, znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, bądź spożywającym te środki podczas zajęć, nieposiadającym odpowiedniego do charakteru zajęć stroju, jak i naruszającym inne przepisy Regulaminu.
 14. Klient/pacjent ponosi zobowiązania finansowe za wszelkie zniszczenia mienia wynikłe z jego winy. W tym zniszczenie używanego sprzętu zarówno posiadanego przez activEK, jak i użyczanego przez inne podmioty.
 15. ActivEK nie odpowiada za rzeczy zagubione w czasie zajęć.

activEK - Centrum Zdrowego Człowieka

Oferta

Kontakt

activEK – Centrum Zdrowego Człowieka
81-584 Gdynia - Mały Kack
ul. Olgierda 125a/2 (I  piętro)

tel. kom. +48 501 546 150
e-mail: ek@acivek.pl

Fizjoterapia uroginekologiczna
tel. +48 506 134 266

opinie-trojmiasto-png.png
Copyright © 2024 ACTIVEK – CENTRUM ZDROWEGO CZŁOWIEKA.