activEK – Centrum Zdrowego Człowieka

Muzykoterapia

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE, TERAPIA PEDAGOGICZNA, WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Jednym z ważniejszych problemów edukacyjnych na jakie napotykają dzieci są niepowodzenia, które niestety zaczynają się pojawiać już w przedszkolu. Mogą one wynikać m.in. z zaburzeń rozwoju ruchowego u dzieci (mała sprawność manualna, niezręczność ruchowa całego ciała), zaburzeń rozwoju funkcji poznawczych (odchyleń w rozwoju percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej), zaburzeń rozwoju emocjonalno–społecznego (nadpobudliwość lub zahamowanie psychoruchowe), zaburzeń mowy.

Sprawność wymienionych powyżej funkcji niezbędna jest do prawidłowego opanowania w przyszłości techniki czytania, pisania i liczenia. Odpowiedzią na tego typu problemy są właśnie zajęcia korekcyjno–kompensacyjne. Odpowiednia organizacja zajęć oraz dobór właściwych metod i ćwiczeń daje dziecku szansę nie tylko na osiągnięcie sukcesów dydaktycznych, ale również poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i społecznej. W czasie zajęć korekcyjno–kompensacyjnych uwzględnia się indywidualne potrzeby i możliwości dziecka, usprawnia się przede wszystkim funkcje najbardziej zaburzone.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:
 • usprawniają przede wszystkim funkcje najbardziej zaburzone,
 • utrwalanie zdobytych umiejętności,
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeby dziecka,
 • zadbanie o przyjaznej i miłej atmosfery w trakcie zajęć: "mów dziecku, że jest dobre, że potrafi" J. Korczak
Celem nadrzędnym zajęć korekcyjno - kompensacyjnych jest:
 • stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości
 • wspomaganie efektywności uczenia się poprzez korygowanie odchyleń od normy, wyrównanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym, również zaburzeń zachowania
 • rozwijanie funkcji językowych i spostrzeżeniowych i wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych, motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno - motorycznej
 • stymulacja rozwoju i korekta zaburzonych procesów poznawczych warunkujących uczenie się
 • ćwiczenia orientacji przestrzennej
 • ćwiczenia orientacji położenia własnego ciała
 • ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej
 • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej
 • ćwiczenia sprawności manualnej
 • ćwiczenia kształtujące umiejętność porównywania, segregowania i samokontroli
 • ćwiczenia rozwijania odporności emocjonalnej, motywacji do pracy, koncentracji uwagi i pamięci
 • ćwiczenia usprawniające proces czytania i pisania z uwzględnieniem ćwiczeń na koncentrację uwagi, spostrzegawczość

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Jednym z ważniejszych problemów edukacyjnych na jakie napotykają dzieci są niepowodzenia, które niestety zaczynają się pojawiać już w przedszkolu. Mogą one wynikać m.in. z zaburzeń rozwoju ruchowego u dzieci (mała sprawność manualna, niezręczność ruchowa całego ciała), zaburzeń rozwoju funkcji poznawczych (odchyleń w rozwoju percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej), zaburzeń rozwoju emocjonalno–społecznego (nadpobudliwość lub zahamowanie psychoruchowe), zaburzeń mowy.
Sprawność wymienionych powyżej funkcji niezbędna jest do prawidłowego opanowania w przyszłości techniki czytania, pisania i liczenia. Odpowiedzią na tego typu problemy są właśnie zajęcia korekcyjno–kompensacyjne. Odpowiednia organizacja zajęć oraz dobór właściwych metod i ćwiczeń daje dziecku szansę nie tylko na osiągnięcie sukcesów dydaktycznych, ale również poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i społecznej. W czasie zajęć korekcyjno–kompensacyjnych uwzględnia się indywidualne potrzeby i możliwości dziecka, usprawnia się przede wszystkim funkcje najbardziej zaburzone.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:
 • usprawniają przede wszystkim funkcje najbardziej zaburzone,
 • utrwalanie zdobytych umiejętności,
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeby dziecka,
 • zadbanie o przyjaznej i miłej atmosfery w trakcie zajęć: "mów dziecku, że jest dobre,
 • że potrafi ..." J. Korczak
Celem nadrzędnym zajęć korekcyjno - kompensacyjnych jest:
 • stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości
 • wspomaganie efektywności uczenia się poprzez korygowanie odchyleń od normy, wyrównanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym, również zaburzeń zachowania
 • rozwijanie funkcji językowych i spostrzeżeniowych i wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych, motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno - motorycznej
 • stymulacja rozwoju i korekta zaburzonych procesów poznawczych warunkujących uczenie się
 • ćwiczenia orientacji przestrzennej
 • ćwiczenia orientacji położenia własnego ciała
 • ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej
 • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej
 • ćwiczenia sprawności manualnej
 • ćwiczenia kształtujące umiejętność porównywania, segregowania i samokontroli
 • ćwiczenia rozwijania odporności emocjonalnej, motywacji do pracy, koncentracji uwagi i pamięci
 • ćwiczenia usprawniające proces czytania i pisania z uwzględnieniem ćwiczeń na koncentrację uwagi, spostrzegawczość

WARSZTATY KREATYWNE DLA DZIECI

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Podczas zajęć  dajemy się ponieść wyobraźni oraz ekspresji twórczej poprzez rzeźbienie, malowanie eksperymentując z różnymi materiałami i technikami.

 Poprzez pracę z różnymi narzędziami, takimi jak farby akrylowe, farby akwarelowe, pastele, pisaki dzieci będą mogły pracować nad  kontrolą swoich emocji wyrażając  je w bardziej konstruktywny sposób zwiększajac tym samym  swoją samoświadomość.

ZAJĘCIA PRZYGOTWUJĄCE DO SZKOŁY

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 5-7 lat przygotowującą do nauki w szkole.

Cele zajęć:

 • wsparcie w kształtowaniu dojrzalości szkolnej (m.in. rozwój umiejętności przyswajania nowych pojęć i koncentracji, stymulowanie wytrwałości i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nauka wykonywania zadań wg poleceń i określonych zasad)
 • wspomaganie rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej (m.in ćwiczenia usprawniające dłoń i palce przygotowujące do nauki pisania, przyjmowanie prawidłowej postawy siedzącej, wspomaganie motoryki małej i sprawności manualnej)
 • wspieranie rozwoju umiejętności szkolnych (m.in rozwój funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, koncentracji uwagi, trening pamięciowy, przygotowanie do nauki pisania i czytania)
 • nauka funkcjonowania w grupie i nawiązywania kontaktów społecznych (m.in kształtowanie postaw społecznych poprzez zabawę, stymulowanie rozwoju emocjonalnego, rozwój umięjętności wypowiadania się)

Zapraszamy dzieci w wieku 5-7 lat (zajęcia odbywają się indywidulanie albo w małej grupie dzieci w zbliżonym wieku).

 

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE - ZAJĘCIA GRUPOWE

Metoda Ruchu Rozwijającego to system ćwiczeń ruchowych prowadzący do poznania
własnego ciała, kształtujący związek jednostki ćwiczącej z otoczeniem fizycznym,
prowadzący do wytworzenia się związku z drugim człowiekiem i do współdziałania w grupie oraz dzięki spontanicznemu kreatywnemu ruchowi dający możliwość swobodnej ekspresji osobowości.
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jest wszechstronna w swoim
oddziaływaniu. Za pomocą ruchu oddziałuje na sferę motoryczną, poznawczą, emocjonalną i społeczną, przez co harmonizuje rozwój psychoruchowy i niweluje istniejące deficyty rozwojowe. Metoda Sherborne może być dowolnie modyfikowana w zależności od występujących deficytów rozwojowych i wieku pacjentów.

Główne cele metody Sherborne to:
 • realizacja potrzeby ruchu i zabawy,
 • uzyskanie rozluźnienia, relaksu, rozładowania napięcia,
 • poznanie własnego ciała i jego możliwości,
 • zwiększenie poczucia siły i własnej wartości, zaufania do siebie, pewności siebie,
 • uzyskanie akceptacji samego siebie,
 • nawiązywanie bliskiego kontaktu z innymi ludźmi,
 • wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa,
 • doznawanie przyjemności, radości, zabawy, więzi z grupą.
Zajęcia według metody Weroniki Sherborne prowadzone są w grupach, w których
uczestniczy dzieci oraz ich rodzice.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Trening umiejętności społecznych to trening grupowy, podczas którego trener modeluje zachowania dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach społecznych. Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane. Dodatkowo zostaną wplecione ćwiczenia w celu zwiększenia poczucia własnej wartości.

Zajęcia TUS skierowane są dla dzieci i młodzieży: 
 • nieśmiałych, nie wierzących w swoje możliwości, wycofanych społecznie
 • mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych
 • z trudnościami z adaptacją do nowych sytuacji
 • mających trudności z przestrzeganiem norm społecznych
 • przejawiających agresję
 • z diagnozą ADHD
 • z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju (Zespół Aspergera, Autyzm) lub z
 • podejrzeniem występowania zaburzeń rozwojowych
logosactivek.png

Oferta

opinie-trojmiasto-png.png

Kontakt

activEK – Centrum Zdrowego Człowieka
81-584 Gdynia - Mały Kack
ul. Olgierda 125a/2 (I  piętro)

tel. kom. +48 501 546 150
e-mail: ek@acivek.pl

Fizjoterapia uroginekologiczna
tel. +48 506 134 266

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Copyright © 2024 ACTIVEK – CENTRUM ZDROWEGO CZŁOWIEKA.